§1

KOSZT, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY, REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Właściciel udostępnia Klientowi następujące formy dostawy:

  1. elektroniczna – brak ograniczeń terytorialnych dotyczących realizacji Zamówienia;

  2. korespondencyjna – dostępna na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W zależności od wybranej formy dostawy Klient ponosi koszty dostawy Produktu lub Produktów:

  1. elektroniczna – dostawa jest nieodpłatna;

  2. korespondencyjna – dostawa jest odpłatna, jednakże Właściciel ma prawo w określonych przypadkach do zmniejszenia kosztów dostawy lub zaproponowania dostawy nieodpłatnej. Koszt dostawy za pośrednictwem InPost Kurier wynosi 17,00 złotych brutto w przypadku płatności przelewem (przedpłata) albo 21,00 złotych brutto w przypadku płatności za pobraniem. Koszty dostawy Produktu lub Produktów (w tym ewentualne opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową sprzedaży.

 3. W przypadku wyboru dostawy korespondencyjnej Właściciel dostarcza Zamówienie za pośrednictwem wybranej przez Klienta firmy przewozowej: InPost.

 4. Termin dostawy Zamówienia do Klienta wynosi do 21 Dni roboczych chyba, że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. W przypadku Produktów o różnych terminach dostawy, terminem dostawy jest najdłuższy podany termin, który jednak nie może przekroczyć 21 Dni roboczych.

 5. Termin ten należy liczyć od momentu przystąpienia przez Właściciela do realizacji Umowy sprzedaży zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu, z zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem (przedpłata), termin ten rozpoczyna bieg nie wcześniej niż od dnia uznania płatności na rachunku bankowym Właściciela.

Nowa rejestracja konta

Posiadasz już konto?
Zaloguj się zamiast tego Lub Zresetuj hasło